Padomju Latvijas virtuve

Padomju Latvijas virtuve ir pētniecības projekts, kura ietvarā tiek vākta informācija par kulināriju Latvijā padomju periodā.

Skatījums uz padomju periodu mūsdienās no viens puses ir tendenciozs – visu periodu kopumā vērtējot negatīvi, kā „slikto pagātni”, no otras puses – ikdienas sarunās mēdz pieminēt nostalģiju pēc padomju laika, tajā aizritējušo saulaino bērnību un jaunību. Tāpat arī priekšstats par padomju virtuvi ir divējāds – no vienas puses, tas ir ierobežotu iespēju un izvēles laiks, kurā valdīja blats un deficīts, no otras puses, lielu viesību un svētku laiks, kurās „galdi lūza”, un produkti nebija tik „ķīmiski” kā šodien. Turklāt padomju laika vienkāršais ēdiens vairākām paaudzēm saistās ar „bērnības garšu”. Šie mani pieņēmumi par padomju laika interpretācijas iespējām ir sākumpunkts šī perioda izvērtējumam caur kulinārijas prizmu. Tas, kā tiek izdarītas pārtikas izvēles, iegūti nepieciešamie produkti, kā ēdiens tiek pagatavots, pasniegts, ar ko kopā un kādos apstākļos to ēd un kā novērtē – atbildes uz šiem jautājumiem sniedz ieskatu ne tikai konkrēta vēsturiska perioda sadzīvē, bet arī pastāsta par kultūras un sociālo pieredzi, vērtību un uzskatu sistēmu.

Projekta ietvarā intervēšu cilvēkus, kas padomju laikā strādājuši dažādās ar ēdināšanu saistītās profesijās, gan paši gatavojuši un pasnieguši ēdienu, gan izglītojuši, instruējuši un kontrolējuši citus. Savukārt šeit regulāri publicēšu interviju fragmentus un interesantus faktus par padomju virtuvi.

Ja jums zināma informācija, kas projektam var noderēt, piemēram, vecmāmiņa bijusi pavāre, vai mamma mācījusies par pārtikas tehnologu un jūs gribat pievienot projektam viņu stāstu vai fotogrāfijas, sazinieties ar mani.

Pētniecības projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s